O nás

O nás

Drazby.xyz je webový portál prezentujúci aktuálne prebiehajúce dražby hnuteľných vecí a nehnuteľností na Slovensku. V prípade záujmu o bezplatnú inzerciu alebo o poskytnutie bližších informácií k dražbám nás kontaktujte na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 967. Aplikačné otázky výkonu záložného práva v súvislosti s dražbami a termíny prednášok, odborných seminárov a sympózií nájdete riešené na stránke www.finlegal.sk.

Kontakt